เรียนออนไลน์

ไทยเป็นประธานบิมสเทค บิมสเทคคืออะไร มีสมาชิกประเทศใดบ้าง และมีประโยชน์ต่อไทยอย่างไร

ร่วมค้นหาคำตอบโดยการเข้ารับการอบรม BIMSTEC E-learning
ฟรี! พร้อมรับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านการประเมิน

 

BIMSTEC E-learning การอบรมรูปแบบระบบออนไลน์ครั้งแรกเกี่ยวกับความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ โดยความร่วมมือของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเจาะลึกข้อมูล เนื้อหาที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบิมสเทคให้มากยิ่งขึ้น