ศูนย์เอเชียใต้ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Culture Monks & Soundacross จัดการแสดงละครเวทีข้ามวัฒนธรรม จากผสมผสานระหว่าง “รามายณะ” ฉบับ Balajan Beowa ที่สืบทอดกันมาในหมู่สตรีมุสลิมชาวบังกาลี และ “พระอภัยมณี” ของสุนทรภู่

มหากาพย์รามายณะเป็นมรดกร่วมกันของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุกพื้นที่ต่างมีรามายณะในแบบฉบับของตนเอง เรื่องเล่าจึงไหลเวียนอยู่ในหลายภาษาและวัฒนธรรม การแสดงนี้เป็นการแสดงร่วมกันระหว่างศิลปินไทยและอินเดีย โดยใช้กระบวนการแสดงแบบ ākāśa (katha’koli) ประกอบเรื่องราวผสมผสานระหว่าง “รามายณะ” และ “พระอภัยมณี” รวมทั้งมุมมอง การตีความการแสดง และกวีนิพนธ์ของศิลปินรุ่นใหม่จากประเทศไทย โดยการแสดงจะใช้ทั้ง 3 ภาษา ภาษาไทย เบงกาลี และภาษาอังกฤษ

แสดงโดย Janardan Ghosh, โรสนี นูรฟารีดา แกสมาน, ณฐพงษ์ เธียรสวัสดิ์กิจ และ Sudipta Dawn
ลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ : https://forms.gle/87hwY7qow517XpPP9