สัมภาษณ์รายการ “MFA Update” เรื่อง “BIMSTEC and Thailand’s Opportunities”

รายการ “MFA Update” ทาง FM 88 MHz ออกอากาศวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.15 – 09.30 น.

“BIMSTEC and Thailand’s Opportunities”

Interview Mr. Cherdchai Chaivaivid,
Director-General of Department of International Economic Affairs