เลขาธิการบิมสเทคเข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง

เลขาธิการบิมสเทคเข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายเท็นซิน เล็กเพลล์ เลขาธิการบิมสเทค ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง พร้อมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวาระการเป็นประธานบิมสเทคของไทย และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในสาขาที่บิมสเทคมีศักยภาพ

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ชื่นชมเลขาธิการบิมสเทคที่ได้ขับเคลื่อนความร่วมมือบิมสเทคให้มีความคืบหน้าและได้สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร พร้อมขอบคุณสำหรับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ประธานบิมสเทคของไทย และได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ ๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้องในปี ๒๕๖๗