เลขาธิการบิมสเทค เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเยือนไทย

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเท็นซิน เล็กเพลล์ (Mr. Tenzin Lekphell) เลขาธิการความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือบิมสเทค ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเยือนไทยระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทของไทยในฐานะประธานบิมสเทควาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและอนาคตของบิมสเทค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำบทบาทของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกบิมสเทค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาความเชื่อมโยงซึ่งไทยเป็นประเทศนำ (Lead Country) ในห้วงที่ไทยเป็นประธานบิมสเทค

ในโอกาสเยือนไทย เลขาธิการบิมสเทค ยังได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ ๒๕ ปีการก่อตั้งบิมสเทค ณไอคอนสยาม โดยกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของบิมสเทคในฐานะกลไกสำคัญของภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเสริมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และความสงบสุขของทั้งสองภูมิภาค นอกจากนี้ เลขาธิการบิมสเทคยังได้พบหารือและรับฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมในหัวข้อความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงของไทยกับบิมสเทค