รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการครบรอบ ๒๕ ปี การก่อตั้งบิมสเทค ณ ห้องเจริญนครฮอลล์ ไอคอนสยาม

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการครบรอบ ๒๕ ปี การก่อตั้งความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) หรือบิมสเทค ที่เจริญนครฮอลล์ ไอคอนสยาม โดยมีเลขาธิการบิมสเทค เอกอัครราชทูตและผู้แทนประเทศบิมสเทค ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วม


นิทรรศการดังกล่าวมีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปีการก่อตั้งบิมสเทค มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบิมสเทค โดยนำเสนอประวัติความเป็นมา ความสำเร็จที่ผ่านมาตลอด ๒๕ ปี รวมถึงบทบาทและวิสัยทัศน์ “Prosperous, Resilient and Open BIMSTEC” หรือ PRO BIMSTEC ของไทยที่จะใช้ขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือในฐานะประธานบิมสเทควาระ ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ โดยมุ่งให้บิมสเทคมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ฟื้นคืน และเปิดกว้างสู่โอกาส และพร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นภายหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙


ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้เปิดตัว BIMSTEC Knowledge Platform หรือ BKP แพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก ที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบิมสเทค รวมทั้งความเคลื่อนไหวของบิมสเทคในช่วงการเป็นประธานของไทย