รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) นำคณะรัฐมนตรีต่างประเทศบิมสเทค เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) นำคณะรัฐมนตรีต่างประเทศบิมสเทค เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบิมสเทคอย่างไม่เป็นทางการ (BIMSTEC Foreign Ministers’ Retreat) ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566